Onderscheidend in kwaliteit, vakmanschap en dienstverlening

Cnossen Infra bv

Met ruim 50 jaar ervaring biedt Cnossen Infra bv een breed pakket producten en diensten op het gebied van grond-, weg en waterbouw (GWW). Wij zijn een specialist in het uitvoeren van zowel kleinschalige als grootschalige projecten in de activiteitengebieden:
  • aanleg van alle soorten riolering, waarbij het onderheide riool een echt specialisme is;
  • realisatie van alle soorten wegverhardingen en bestratingen, zowel handmatig als machinaal;
  • aanbrengen van damwanden en beschoeiingen;
  • verzorging van bodemsaneringen;
  • uitvoering van grond- en sloopwerkzaamheden;
  • bouw en woonrijp maken van uitbreidingsplannen.

Goede naam

Het werkterrein van Cnossen Infra bv is Friesland. Hier is een goede naam opgebouwd, voornamelijk als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Print
21 april 2015
afbeelding
Herinrichting Zuideind Sneek Aanbrengen damwand Strekdam bolwerk Lemmer Strandherstel Lemmer
Parkeerterrein Poiesz Distributiecentrum Sneek Asfalt aanbrengen parkeerterrein Poiesz Aanleg bedrijventerrein Wilee Leeuwarden Walmuur en reconstructie Geeuwkade Sneek
Stenen roteren in waterbak woonrijp de Loten Sneek Woonrijp de Loten Sneek Woonrijp de Loten Sneek Aanleg bruggetje Gauw
Herinrichting Nijlanderhemstraat Gladheidsbestrijding Machinaal herstraten Planontwikkeling de Brekken
Route