GEREALISEERDE PROJECTEN 2011

 • Aanbrengen asfaltverharding Wetterskipsdyk Sneek
 • Opdrachtgever: Gemeente Sudwest Fryslân
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Reconstructie Simon Stijlstraat en Kleine Bredeplaats
 • Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Uitdiepen vijvers Oudvaart Sneek
 • Opdrachtgever: Gemeente Sudwest Fryslân
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Reconstructie Marktweg Schagen
 • Opdrachtgever: Gemeente Schagen
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Terreinuitbreiding Middelsee Motoren Sneek
 • Opdrachtgever: Middelsee Motoren
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • BRM Harinxmaland fase Ia
 • Opdrachtgever: Gemeente Sudwest Fryslân
 • Aanbesteding: openbare aanbesteding
 • Afrondende werkzaamheden rijksweg 7 te Sneek
 • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Grootonderhoud elementenverharding Noordoostpolder 2010
 • Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Rioolrenovatie Hofstraat e.o. Harlingen
 • Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Terreininrichting nieuwbouw Praxis Sneek
 • Opdrachtgever: Corlijnen
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
 • Rioolrenovatie Lemmerweg West fase II
 • Opdrachtgever: Gemeente Sudwest Fryslân
 • Aanbesteding: onderhandse aanbesteding
Print
19 april 2015
afbeelding
Aanbrengen micro-deklaag industrieterrein Houkesloot Rioleringswerkzaamheden renovatie rioolgemaal P30 Lelystad Rioleringswerkzaamheden renovatie rioolgemaal P30 Lelystad Aanbrengen hondenpoeptoiletten Sneek
Aanleg afvalscheidingsstation Wetterskipsdyk Aanleg afvalscheidingsstation Wetterskipsdyk Gladheidsbestrijding Rioolrenovatie Wijnkanstraat
Aanbrengen fietspadgeleiders Sneek Uitbreiding RWZI Wieringen Begraafplaats IJlst Opwaardering Starteiland en Pottengebied te Sneek
Strekdam bolwerk Lemmer Herinrichting Nijlanderhemstraat Aanleg bedrijventerrein Wilee Leeuwarden Walmuur en reconstructie Geeuwkade Sneek
Route